• Designation: Profesor hadisa

Team Information

Adnan Pepić rođen u Novom Pazaru 01.11.1982. godine gde je završio i osnovnu školu. Završivši medresu Gazi Isa-beg, dobija zvanje Imama, Hatiba, i Mualima. Svoje dalje školovanje nastavlja u glavnom gradu Republike Sirije, Damasku, na Fakultetu Fethul-islami –  الفتح الاسلامي , odsjek: Šerijatsko pravo i arapski jezik. Nakon Fakulteta upisuje Master studije na Fakultetu Islamskih nauka u Beogradu gdje uspješno brani master tezu na temu ‘Hadisi koji govore o metafizici sa komentrarima’

Od 2011. godine radi kao vjeroučitelj u srednjoj školi Gimnaziji u Novom Pazaru, a svoje imamske i hatibske aktivnosti obavlja u džamiji u Cvijetnju.

Oženjen i otac jednog djeteta.