• Designation: Profesor turskog jezika i vaspitač

Team Information

Amina Hasanović, rođena 13.02.1978. godine u Novom Pazaru gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu, medresu Konak Imam Hatib Lisesi završila u Izmiru 1997 godine. Nakon medrese počinje sa radom u vrtiću “Reuda” od 2001. do 2007. godine kao vaspitač predškolskog uzrasta.

Od 2008. do 2010. nastavlja sa radom u vrtiću “Mali Princ” gdje je uz pomoć eminentnih stručnjaka usavršavala svoj rad sa djecom kroz različite aktivnosti i radionice koje su bile prilagođene uzrastu djece.

Njeno dalje školovanje nastavlja na Fakultetu Islamskih nauka u Beogradu, gdje diplomirala 2014. godine i dobija zvanje “Diplomirani Islamski pedagog “ osnovnih akademskih studija.

Po završetku studija počinje sa radom kao nastavnik islamske vjeronauke u OŠ “ Stefan Nemanja “ a kasnije u OŠ “ Jovan Jovanović Zmaj “  u periodu od 2014. pa sve do danas.

Od školske 2019/20 godine, priključuje se ženskoj Sinan-begovoj medresi gdje njeno aktivno učešće biva na mjesto vaspitača i profosora turskog jezika .

Udata i majka četvoro djece .