• Designation: Profesor maternjeg jezika

Team Information

Amela Bjelak rođena je 24. 2. 1988. u Tutinu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Akademske 2007/08. na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, na Departmanu za filološke nauke, upisuje osnovne akadmeske studije, na studijskoj grupi Srpski/bosanski jezik i književnost koje završava 2013. godine.

Od školske 2018/19. radi kao profesor maternjeg jezika u “Sinan-beg” medresi.

U braku je i majka troje djece.